woensdag, 25. februari 2009 - 9:40

‘Ljipaaisykjen’ toch weer van start

Het welbekende kievietseieren zoeken, ook wel ‘ljipaaisykjen’ genoemd, gaat vanaf 1 maart j.l gewoon weer van start. Door een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden is het zoeken en rapen van kievietseieren dit jaar toch mogelijk.

De rechter heeft het verzoek van Faunabescherming om de ontheffing voor het rapen en zoeken van kievietseieren voor zes weken te schorsen, afgewezen.

De leden van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) mogen het veld in, mist zij in het bezit zijn van een aaisikerspas en zij de eieren die zij meenemen melden via een sms-controlesysteem. Er mogen in totaal maximaal 6.431 eieren geraapt worden. Het ‘ljipaaisykjen’ is onderdeel van een uniek systeem voor de bescherming van weidevogels in Friesland.
Provincie:
Tag(s):