zondag, 15. maart 2009 - 16:09

“Meepolderen� met ontwikkeling IJsseldelta

Zwolle

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden in de komende maanden nauw betrokken bij de actualisering van het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit heeft de provincie Overijssel bekendgemaakt.

Om de ideeën uit het gebied te verzamelen worden in de komende maanden allerlei gesprekken gevoerd. Ook worden er bijeenkomsten gehouden met de thema’s “agrarisch�, “dorpen�, “groen�, “recreatie & cultuurhistorie� en “bedrijven�.

“Er is veel enthousiasme en ik ben trots op de resultaten, die we sinds 2006 met elkaar hebben bereikt�, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk over de uitvoering van het programma tot nu toe. “Maar dat succes is geen reden om achterover te leunen. We moeten met elkaar kritisch blijven en tussentijds bepalen of we met de goede dingen bezig zijn. Ik hoop dat zoveel mogelijk betrokken bewoners en organisaties willen ‘meepolderen’ over de actualisering van het Uitvoeringsprogramma.�

Ontwikkelingslijnen
In het Uitvoeringsprogramma staan alle projecten die onder de vlag van het Nationaal Landschap in de IJsseldelta worden uitgevoerd. In 2006 is daarmee gestart.

Samen met inwoners, ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties is het programma destijds tot stand gekomen. De uitgevoerde projecten sluiten nauw aan bij de ontwikkelingslijnen, die voor het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn benoemd.

Oude kavels en nieuwe kreken
In de eerste plaats gaat het dan om de versterking van het landschap onder het motto “oude kavels en nieuwe kreken�. De tweede lijn is de versterking van de zogenoemde economische dragers van het landschap en de ontwikkeling van de dorpen. “Dwalen door de delta� is het motto van de derde lijn, waarbij de beleefbaarheid van het landschap centraal staat.

Mensen betrekken
“Het mooie is dat er nog steeds weer nieuwe ideeën ontstaan�, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk. “We willen die ideeën graag inventariseren en afwegen in samenhang met de acties, die al in ons Uitvoeringsprogramma staan. Dat leidt misschien tot het stellen van nieuwe prioriteiten en daarmee tot aanpassingen. Duidelijk is in ieder geval dat we het belangrijk vinden om daar zoveel mogelijk mensen in het gebied bij te betrekken.�

Gesprekken en bijeenkomsten
Om de ideeën uit het gebied te verzamelen worden in de komende maanden allerlei gesprekken gevoerd. Ook worden er bijeenkomsten gehouden met de thema’s agrarisch, dorpen, groen, recreatie & cultuurhistorie bedrijven.

geactualiseerd Uitvoeringsplan
Bovendien vinden gesprekken plaats met de leden van onze onafhankelijke adviesraad. Verder wordt er gesproken met de vaste partners, zoals de gemeentebesturen van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland en het Waterschap Groot Salland. Alle informatie die daaruit voortkomt, wordt verzameld en verwerkt in een geactualiseerd Uitvoeringsplan.

Investeren
Volgens Rietkerk wil de provincie Overijssel zich ook de komende jaren inzetten om de kernkwaliteiten van het gebied in stand te houden en nieuwe plannen in uitvoering te brengen. “We hebben daarvoor eind vorig jaar 5 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee we onze bestuurlijks steun voor het Nationaal Landschap IJsseldelta hebben willen onderstrepen. Het is fantastisch dat onze partners ook willen blijven investeren.�
Provincie:
Tag(s):