vrijdag, 30. januari 2009 - 7:13

‘Opsplitsing Meavita noodzakelijk’

Den Haag

Het ongedaan maken van de fusie van Meavita Nederland is noodzakelijk om de zorgverlening te kunnen waarborgen. Dat schrijft staatssecretaris Bussemaker donderdag 29 januari in een brief aan de Tweede Kamer.

Financiële problemen bij Meavita vormen een gevaar voor de continuïteit van zorg en huishoudelijke hulp door deze organisatie. De afgelopen weken heeft intensief overleg plaats gevonden tussen de betrokken partijen, waaronder het ministerie van VWS.

Bussemaker schrijft in haar brief aan de Kamer: ‘Uitgangspunt bij een oplossingsrichting is dat er tijd en rust gecreëerd moet worden om orde op zaken te stellen en om een meer transparante organisatiestructuur en financiële huishouding te creëren.’

Splitising
Meavita Nederland splitst het concern in drie afzonderlijke zorgondernemingen. Dit is volgens Meavita Nederland de enige manier om de zorg te continueren aan de 100.000 klanten en de werkgelegenheid van 20.000 medewerkers veilig te stellen. Het concern, ontstaan door een aantal fusies, bestaat nu nog uit vier werkmaatschappijen. Namelijk Thuiszorg Groningen, Sensire, Vitras/CMD en Meavita.

De aanhoudend slechte financiële situatie van Meavita Nederland nopen de organisatie tot deze stap. De fusies tot nu toe hebben onvoldoende kunnen bijdragen aan noodzakelijke besparingen. Verder heeft het concern onvoldoende tijdig kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de markt waaronder de versobering van de AWBZ en de invoering van de WMO, die tot lagere opbrengsten leiden.
Provincie:
Tag(s):