zondag, 1. maart 2009 - 11:35

Afname aantal bijstands-uitkeringen bijna gehalveerd

Groningen

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar gedaald met 15 duizend. Eind december werden 259 duizend uitkeringen geteld. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

In 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald. De afname met 15 duizend bleef echter achter bij de afname in de voorgaande twee jaren. In 2007 nam het aantal bijstandsuitkeringen nog af met 28 duizend, in 2006 met 27 duizend.

Sinds de introductie van de Wet werk en bijstand (WWB) op 1 januari 2004 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met 77 duizend afgenomen, een terugloop van bijna 23 procent. Naast invoering van de WWB is de daling onder meer het gevolg van de gunstige conjuncturele omstandigheden vanaf 2005.

Naar verhouding was de teruggang in het aantal uitkeringen groter bij mannen dan bij vrouwen, namelijk respectievelijk 27 en 20 procent. Jongeren met een bijstandsuitkering profiteerden het meest van de economische omstandigheden. De daling was met bijna 60 procent in de afgelopen vijf jaar het grootst bij de jongeren tot 25 jaar.
Categorie:
Tag(s):