dinsdag, 6. oktober 2009 - 16:35

Afvalstoffenheffing weer naar beneden in Tynaarlo

Tynaarlo

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo zal de gemeenteraad voorstellen het vaste deel van de afvalstoffenheffing ad € 24,75 in het vierde kwartaal 2009 niet in rekening brengen. Ook stelt het college voor de afvalstoffenheffing in 2010 structureel te verlagen, ditmaal met € 11,00. Daarmee komt het vaste tarief in 2010 op een bedrag van € 88,00 per jaar. Dit is de vierde structurele verlaging op een rij.

Het variabele deel van de heffing bleef deze jaren ongewijzigd en bedraagt € 0,14 per kg (milieustraat) en € 0,23 per kg (minicontainers). Het college stelt voor deze tarieven niet te wijzigen.

De verlaging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing steunt op het gemeentelijk uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ en is het gevolg van eerder doorgevoerde kostenbesparende maatregelen. Als gevolg van een voorzichtige begroting en een goede bedrijfsvoering is een zodanig overschot ontstaan dat kan worden overgegaan tot de gememoreerde tariefverlagingen.
Provincie:
Tag(s):