donderdag, 15. januari 2009 - 18:52

Agrariërs kunnen ganzen weer verjagen

Met ingang van 16 januari 2009 is het jachtverbod op smienten, kol- en grauwe gans in Zeeland ingetrokken. Uitzondering vormt de wilde eend, daar mag nog niet op gejaagd worden.Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft dat besloten.

Boeren en jagers die in het bezit zijn van een ontheffing voor het verjagen van overwinterende ganzen en smienten kunnen deze vanaf morgen weer gebruiken.

Jacht op deze soorten was tijdelijk verboden omdat de dieren tijdens de afgelopen vorstperiode extra kwetsbaar waren. Door de koude hadden de vogels alle energie nodig om zich warm te houden. Door het dichtvriezen van veel open water was de beschikbaarheid van een veilige rustplaats beperkt.

Jagen kan dan een te grote negatieve invloed op de populatie hebben.
Nu het dooit, verbetert de situatie voor de vogels snel. Juist in de periode van dooi zijn landbouwgewassen extra kwetsbaar. Daarom mogen de boeren de vogels vanaf morgen weer verjagen.

De jacht op de wilde eend blijft gesloten. Eenden zijn afhankelijk van open water en er ligt nog ijs. Schuilmogelijkheden en de beschikbaarheid van voedsel zijn hierdoor beperkt. De jacht op de wilde eend zou onder normale omstandigheden tot 31 januari 2009 zijn geopend. Als voor die tijd weer voldoende open water beschikbaar komt wordt de jacht weer vrijgegeven.
Provincie:
Tag(s):