maandag, 16. maart 2009 - 16:16

AID controleert vogelhandelaren op markt Meppel

Meppel

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit controleerde op zaterdag 14 maart voorafgaand en tijdens de vogelmarkt in Meppel. In totaal zijn twintig vogelhandelaren gecontroleerd, door na te gaan of zij zich houden aan de regels gesteld in de Flora- en Faunawet. Dit heeft de AID maandag 16 maart laten weten.

Om de handel in uit het wild gevangen vogels tegen te gaan, moeten vogels van beschermde inheemse soorten voorzien zijn van een naadloos gesloten pootring. Hiermee wordt aangetoond dat de vogels zijn gekweekt. Bijna alle handelaren voldeden aan de regels.

Proces-verbaal
Eén handelaar kreeg een proces-verbaal voor het niet ringen van twee vogels. De twee goudvinken waarom het ging, zijn in beslag genomen en overgebracht naar een opvangadres.

Op de markt werden naast inheems beschermde vogels, ook diverse uitheemse vogels zoals Balispreeuwen, verschillende soorten amazones, ara’s en kaketoes verhandeld. Deze uitheemse soorten vallen onder het zwaarste internationale beschermingsregime (Cites A).

De handelaren van deze soorten werden gecontroleerd op de aanwezigheid van de vereiste EG-certificaten en de verplichte administratie. Al deze handelaren voldeden aan de gestelde verplichtingen.

De AID voert regelmatig gerichte controles uit bij kwekers en handelaren en op diverse markten. Door vogels te ringen wordt duidelijk dat ze niet uit het wild afkomstig zijn. De ringen worden uitgegeven door de Nederlandse vogelbonden en moeten worden aangebracht bij jonge vogels die in gevangenschap geboren zijn.

Wanneer er sprake is van uitheemse soorten die op de zogenaamde bijlage A van de (Cites) basisverordening staan, moet naast de voorgeschreven ring ook een deugdelijke administratie, zoals een registratie en bijbehorende documenten als facturen, worden bijgehouden.

Dat staat beschreven in de Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten. De exacte administratieve verplichtingen voor bijlage A en B soorten zijn omschreven in de Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.
Provincie:
Tag(s):