woensdag, 27. mei 2009 - 14:25

AID intensiveert controles naar illegaal verzamelen

Kerkrade

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit intensiveert de komende periode haar controles naar het illegaal verzamelen van schapen en geiten, kalveren en slachtrunderen.

‘Om de verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen, mogen evenhoevige dieren alleen op erkende verzamelplaatsen worden verzameld voor ze naar hun eindbestemming, in veel gevallen het slachthuis, worden gebracht’, meldt de AID woensdag.

Het verzamelen van schapen en geiten, kalveren en slachtrunderen, is geregeld in de Regeling Preventie. Doel is het beperken van de verspreiding van (mogelijke) besmettelijke dierziekten.

Volgens deze regeling is het in principe niet toegestaan dieren buiten een erkend verzamelcentrum (EVC) bijeen te brengen. Wanneer evenhoevigen (schapen, geiten, kalveren en slachtrunderen) worden aangevoerd op een bedrijf, moeten deze dieren daar tenminste 21 dagen blijven staan voor ze mogen worden afgevoerd.

De AID voert gerichte controles uit, onder andere op basis van analyse en meldingen. Zowel slachthuizen en (illegale) verzamelcentra als het vervoer van dieren staan extra onder de aandacht.

Niet naleven resulteert in een waarschuwing of een proces-verbaal. Ondernemers in de sector kunnen ook illegale verzamelpraktijken melden. Dit kan via het meldpunt (045-5466230) op de website van de AID (www.aid.nl). Deze meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan.
Provincie:
Tag(s):