donderdag, 16. april 2009 - 20:10

AID neemt honderden runderen in beslag in Friesland

Leeuwarden

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de afgelopen dagen in Friesland 250 runderen bij twee veehouderijen in beslaggenomen omdat er sprake was van ernstige verwaarlozing. In deze zaak hield de politie de veehouder aan voor het bedreigen van AID- en politieambtenaren.

De eerste inbeslagname vond plaats op 15 april en was een gevolg van een hercontrole van een bedrijf waar vorige week ook al sprake was van verwaarlozing. Het tweede geval vond op donderdag 16 april plaats.

Op woensdag 15 april werden 150 dieren in beslaggenomen na een hercontrole van het bedrijf. De week daarvoor werden tweehonderd verwaarloosde runderen en tien kadavers aangetroffen. De eigenaar besloot een gedeelte van zijn veestapel te verkopen.

Bij de hercontrole stelde de AID vast dat de resterende runderen opnieuw niet de nodige zorg kregen. De houder was zijn belofte de huisvesting van de resterende runderen te verbeteren niet nagekomen. Diverse dieren werd de nodige diergeneeskundige zorg onthouden en de stallen waren wederom niet schoon van mest.

Vijf dieren zijn door een dierenarts geeuthanaseerd omdat herstel niet meer mogelijk was. De overige dieren werden in beslaggenomen. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige verzorging krijgen. Geen van de oorspronkelijk vierhonderd dieren is nu nog op het bedrijf. Tegen de houder is opnieuw proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige zorg.

Op donderdag 16 april trof de AID bij een andere veehouder in Friesland eveneens verwaarloosde runderen aan. Controleurs voerden een controle op het bedrijf uit naar de Regeling Identificatie en registratie, toen zij daar ernstige verwaarloosde runderen aantroffen. Zo waren de dieren onvoldoende gevoederd.

Omdat het vanwege de psychische gesteldheid van de houder niet verantwoord was hem een herstelmogelijkheid te bieden, zijn alle dieren, in totaal 100 stuks, in beslaggenomen. Ook deze dieren zijn overgebracht naar een opvangadres.

Tegen de houder wordt proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige zorg en het niet voldoen aan de Regeling Identificatie en registratie. De politie heeft de bedreiging in onderzoek.
Provincie:
Tag(s):