maandag, 7. december 2009 - 13:16

AID neemt slangen in beslag

Almere

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nam op vrijdag 4 december bij een houder in Almere zeven slangen in beslag. Dit heeft de inspectiedienst maandag bekendgemaakt.

Het gaat om drie Madagaskar grondboa's en vier Dumerili boa's waarvan de legaliteit niet aangetoond kon worden. De in beslagname volgde op een onderzoek door de AID naar een houder uit Overijssel.

Madagaskar Boa's genieten de hoogste beschermingsgraad van het internationale CITES-verdrag. In dit verdrag zijn de regels voor de handel in beschermde dier- en plantensoorten vastgelegd. Nederland legde deze afspraken vast in de Flora- en faunawet.

Deze slangen mogen alleen gehouden en verhandeld worden als ze voorzien zijn van een chip en vergezeld gaan van een geldig CITES-certificaat. Ook moet er een registratie worden bijgehouden.

De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de Flora- en faunawet. Dat proces-verbaal zal worden verstuurd naar het Functioneel Parket. De overige dieren, voornamelijk slangen met een lagere beschermingsstatus, voldeden aan de eisen en zijn daarom nog bij de houder.
Provincie:
Tag(s):