maandag, 12. oktober 2009 - 20:36

AIVD ziet toename in verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid

Den Haag

Het verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid neemt sinds kort weer toe en zal verder blijven groeien. Dat is de conclusie van het AIVD-rapport ‘Het vuur van het verzet, groeiende weerstand tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid’.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst constateert dat het verzet sinds enige jaren weer structureel is en steeds verder radicaliseert. De acties zijn illegaal en intimiderend. Vernielingen, brandstichtingen, het openbaar maken van namen en zogenaamde ‘home visits’ zijn ernstige aantastingen van de democratie, aldus de AIVD. Doelwit zijn niet alleen degenen die het beleid maken en uitvoeren. Ook ondernemingen die diensten aan de overheid verlenen worden getroffen. De linkse extremisten ageren hiermee tegen het asielbeleid dat in hun ogen te streng is.

De AIVD informeert organisaties, bedrijven en instanties over het fenomeen in het algemeen zodat zij zich daartegen kunnen verweren. Waar mogelijk zal de AIVD tijdig ondernemingen en instellingen over concrete acties informeren, zodat zij maatregelen kunnen nemen.

Ter Horst: extremisme stevig bestrijden

Minister Ter Horst maakt een duidelijk onderscheid tussen activisten die met legale middelen protesteren en betogen, en extremisten die de wet overtreden door gebruik te maken van onacceptabele methodes als intimideren, bedreigen, vernielen of brandstichten.

Het illegale verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid grijpt diep in in de levens van slachtoffers en in de samenleving. Het kabinet wil dit soort illegale activiteiten van extremisten tegen bedrijven (aannemers, architecten), instellingen (uitzetcentra, marechaussee, vreemdelingenpolitie) en privé-personen daarom stevig aanpakken.

Burgemeesters hebben een palet aan mogelijkheden om illegale activiteiten bestuurlijk aan te pakken en lik-op-stuk te reageren door gebruik te maken van bepalingen over de openbare orde, noodbevoegdheden, bestuurlijke ophouding, gebieds- en contactverboden en het reguleren of verbieden van demonstraties. Ook kunnen gemeenten subsidies, vergunningen en opdrachten weigeren of intrekken.

Daarnaast worden strafbare acties van extremisten uiteraard strafrechtelijk aangepakt door de politie en het Openbaar Ministerie.

Voor de AIVD is asielgerelateerd extremisme een prioriteit vanwege de mogelijke dreiging voor de democratische rechtsorde.

Het kabinet wil verder de weerbaarheid van gemeenten, bedrijven en instellingen tegen deze vorm van extremisme vergroten. Daarvoor komen er o.a. brochures en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook is Nuansa, het kennis- en adviescentrum polarisatie en radicalisering, beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over alle vormen van extremisme.
Provincie:
Tag(s):