woensdag, 11. maart 2009 - 10:07

Akkoord over aanpak tram Utrecht CS en De Uithof

Utrecht

De dagelijks besturen van de stadsregio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht gaan akkoord met een aanpak die leidt tot een gezamenlijke projectorganisatie voor de aanleg van de tramlijn Utrecht CS – Uithof.

Nauwe samenwerking van BRU en gemeente Utrecht is belangrijk bij het vinden van oplossingen voor onder meer de koppeling in het Stationsgebied van de bestaande tramlijn Utrecht CS-Nieuwegein/IJsselstein en de nieuwe lijn naar de Uithof. Ook moet de financiering van aanleg en exploitatie van het tramproject geregeld zijn voordat tot definitieve uitvoering van het tramproject kan worden besloten.

Verwacht wordt dat in de loop van 2009 meer duidelijkheid komt. Die duidelijkheid is nodig om de totale kosten van het project in beeld te brengen, op basis waarvan de financiering van het project geregeld kan worden.
Provincie:
Tag(s):