donderdag, 22. januari 2009 - 23:02

Alarmerende uitkomsten brandveiligheidsonderzoek hotels ### ZIE 90723

Den Haag

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft onderzoek gepleegd naar de brandveiligheid in kleine hotels (minder dan 30 kamers) die voor 1980 gebouwd zijn. De tekortkomingen die aan het licht gekomen zijn hebben betrekking op bouwkundige aspecten, installaties, gebruikseisen en organisatorische zaken als een ontruimingsplan.

In veel oudere, kleinere Nederlandse hotels is de brandveiligheid voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de VROM-Inspectie bij 100 hotels. Veel hoteleigenaren zijn van goede wil maar beseffen onvoldoende welke risico's hotel en hotelgasten lopen. Voor een kwart van de ondernemers vormen de kosten naar eigen zeggen een drempel om maatregelen te nemen.

Zo ontbreken nogal eens drangers op de deuren van hotelkamers waardoor vuur en rook zich snel kunnen verspreiden.
Bij zestien hotels zaten deuren in de vluchtroute op slot.
Bij eenderde van de hotels ontbreekt de vereiste brandmeldinstallatie, waardoor de brandweer niet gealarmeerd wordt. Of vertoont de wel aanwezige installatie vertoont gebreken, waardoor een brand niet snel wordt ontdekt.

Veertig procent van de hotels heeft geen ontruimingsplan en slechts één op de tien hoteleigenaren doet jaarlijks een ontruimingsoefening.
Hoteleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het borgen van de brandveiligheid van hun hotel. Voor hun kennis over brandveiligheid leunen zij vooral op de kennis van bouw- en woningtoezicht van de gemeente en de brandweer, zo blijkt uit het onderzoek. Daar waar gemeentes hotels controleren op brandveiligheid is de brandveiligheidssituatie beter dan waar dit (te lang) achterwege is gebleven.

Hoteleigenaren vinden de regelgeving ingewikkeld. Zij geven aan behoefte te hebben aan toegankelijke en praktische informatie aan de hand waarvan ze de brandveiligheidssituatie in hun hotel kunnen verbeteren. De VROM-Inspectie zal via brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland de resultaten van het onderzoek onder de aandacht van hoteleigenaren brengen, onder meer in de vorm van een handreiking brandveiligheid.
Provincie:
Tag(s):