maandag, 12. januari 2009 - 8:41

Alcohol speelt een belangrijke rol bij geweldsdelicten

Den Haag

De politie moet vanaf volgend jaar steeds registreren of bij geweldsdelicten alcohol in het spel was. Dat schrijven minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een proef in drie politiekorpsen, waarbij alcohol- en drugsgebruik bij geweld apart in de politiesystemen geregistreerd werd, kon bij gemiddeld 31% bevestigd worden dat sprake was van middelengebruik door de betrokken verdachten. Veelal was er alcohol in het spel. De ministers willen dat alcoholgebruik standaard door de politie wordt vastgelegd.

De proef vond plaats in de politieregio IJsselland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Renkum/Wageningen (respectievelijk de politieregio’s Zeeland en Gelderland Midden) en werd geëvalueerd door IVA beleidsonderzoek en Advies, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende een half jaar werd bij zo veel mogelijk aangehouden verdachten van geweld een alcohol- en drugstest afgenomen en werd nadrukkelijker geïnvesteerd in het bevragen van verdachten over middelengebruik en het gestructureerd vastleggen van informatie over middelengebruik. De testen werden op basis van vrijwilligheid afgenomen.

Bij ruim een kwart van de aangehouden verdachten kon worden vastgesteld dat sprake was van alcoholgebruik kort voor het gepleegde feit. De helft van de verdachten is eerder in contact geweest met de politie en in bijna alle gevallen vanwege geweldpleging, waarbij ook vaak middelen zijn gebruikt. De aangehouden verdachten zijn relatief vaak jong en vrijwel allen man.

De ministers willen dat de registratie van alcoholgebruik bij geweldsdelicten in 2010 landelijk wordt ingevoerd door de politie.
Provincie:
Tag(s):