dinsdag, 6. januari 2009 - 10:52

Alcoholgebruik door jongeren zorgt vaak voor overlast

Groningen

Baldadige hangjeugd die op platgetrapte voetbalveldjes aan bier lurkt, het hufterproof straatmeubilair voorziet van graffiti en met opgevoerde scootertjes de wijk onveilig maakt. De probleemjeugd houdt de gemoederen bezig.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vroeg gemeenten naar hun ervaringen met jongerenoverlast. Wat blijkt? Het beeld van de klassieke hangjongere is nog steeds actueel.

In het kader van het `Actieplan overlast en verloedering', dat in maart 2008 is gelanceerd, wordt een scala aan beleidsmaatregelen voorgesteld voor een multidisciplinaire aanpak van jongerenoverlast. Om te weten welke interventies kansrijk zijn, is inzicht nodig in de soorten jongerenoverlast waarmee de Nederlandse gemeenten te maken hebben. Daarom heeft het CCV een aantal Nederlandse gemeenten in de zomer van 2008 gevraagd naar hun ervaringen met jongerenoverlast.

De meerderheid van de gemeenten die meewerkte aan de quickscan geeft aan dat overlast door jongeren te maken heeft met groepen jongeren die rondhangen in de wijk en daar geluidshinder en zwerfafval veroorzaken. De overlast vindt vooral plaats in (niet-toegewezen) hangplekken en op speelveldjes in woonwijken. Alcoholgebruik speelt volgens de gemeenten de belangrijkste rol bij het ontstaan van de overlast.
Provincie:
Tag(s):