vrijdag, 16. januari 2009 - 20:35

Alle banken doen mee aan garantieplan

Den Haag

Het ministerie van Financiën heeft goed en constructief overleg gevoerd met banken, verzekeraars en pensioenfondsen over de garantieregeling van 200 miljard.

De 200 miljard garantieregeling werd in oktober van kracht om eventuele financieringsproblemen bij banken die ontstaan door een gebrekkig functioneren van de markt voor leningen zonder onderpand te ondervangen.

Tot op heden is er nog weinig gebruik gemaakt van de regeling. Daarom hebben het ministerie, banken, verzekeraars en pensioenfondsen vrijdag om tafel gezeten om over de regeling te praten. De bedoeling van dit overleg was dat het lenen tussen banken weer op gang komt, ook van de banken die niet hebben geleend om zo het vertrouwen op de markt niet te verspelen.

Het ministerie van Financiën heeft aangegeven te zullen kijken of de looptijd van gegarandeerde leningen kan worden verlengd van 3 naar 5 jaar.
Categorie:
Tag(s):