dinsdag, 25. augustus 2009 - 19:39

Alle gemalen open aan de Krommendijk

Gewande

In 1309 verklaarde de Hertog dat er een gekozen bestuur moest worden aangesteld om alle waterzaken te regelen. De Polder van der Eigen, het waterschap avant la lettre, was geboren. Dit jaar vierden we op verschillende manier dat we als waterschap Aa en Maas kunnen teren op 700 jaar ervaring en kennis. Feest binnen de organisatie en tijdens open dagen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties voor iedereen die belangstelling had.

Na de vele activiteiten die wij dit jaar organiseerden in het kader van 700 jaar waterschap in noordoost Brabant gaan we nu even terug naar de bakermat van Aa en Maas, museumgemaal Caners. Museumgemaal Caners, gemaal Gewande èn het Hertogsgemaal zullen hun deuren openen op zondag 30 augustus a.s. van 11.00 -17.00 uur.

De ‘oude’ Caners laat zijn schatten zien, gemaal Gewande toont hoe het er momenteel aan toe gaat met het waterbeheer en bij het Hertogsgemaal kunnen mooie vondsten uit de regio bewonderd worden.
De Bossche Schutterij zal om 13.00 uur het feestelijke schot afvuren en hierna zal dijkgraaf Lambert Verheijen overgaan tot de prijsuitreiking van de prijsvraag die afgelopen maand huis aan huis bezorgd is.
Provincie:
Tag(s):