woensdag, 15. april 2009 - 9:55

Allochtonen vaker onverzekerd tegen ziektenkosten

Almere

Op 1 mei 2008 waren 171 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is 1,0 procent van de bevolking. Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat allochtonen vaker onverzekerd zijn dan autochtonen.

Opvallend is het grote aandeel onverzekerden uit nieuwe EU-lidstaten. Ruim de helft van het aantal onverzekerden zijn twintigers en dertigers. De cijfers van 2008 zijn niet vergelijkbaar met eerdere jaren.

Allochtonen zijn vaker onverzekerd dan autochtonen: 0,4 procent van de autochtonen is op 1 mei 2008 onverzekerd, tegen 3,6 procent van de allochtonen. Opvallend is het grote aandeel onverzekerden uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije, Polen en Roemenië en de Verenigde Staten van Amerika (VS). Onverzekerden uit de VS en een aantal andere westerse landen zijn echter vaak op een andere manier verzekerd in het land van herkomst. Dat neemt echter niet weg dat ze niet voldoen aan de verzekeringsplicht in het kader van de Zorgverzekeringswet.

In absolute zin betreffen de grootste groepen onverzekerden onder niet-westerse allochtonen met name inwoners afkomstig uit de Nederlandse Antillen en Aruba, Turkije, Suriname, Marokko en China.
Provincie:
Tag(s):