donderdag, 5. maart 2009 - 11:32

Almere Centrum heeft eigen bewonersplatform

Almere

Het Stadscentrum van Almere heeft vanaf nu zijn eigen officiële bewonersplatform.

Onder de naam Platform Almere Centrum willen de leden werken aan diverse projecten, zoals de aanpak vandalisme, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, milieu en bereikbaarheid. Er zal samenwerking worden gezocht met gemeentelijke diensten, politie (wijkagent) en met onder andere welzijnstichting De Schoor, woningcorporaties, particuliere verhuurders en verenigingen van eigenaren. 

Ook met de winkeliersverenigingen zal het Platform Almere Centrum het komende jaar samenwerking zoeken om te komen tot een gezamenlijke aanpak bij genoemde zaken. Het belangrijkste doel is het woongenot in het stadcentrum te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

Vrijwel iedere wijk of buurt in Almere heeft zijn eigen buurtcomité of bewonersorganisatie, alleen het stadscentrum bleef tot nu toe een beetje achter. Dat had veel, zo niet alles te maken met de aandacht die meer dan tien jaar uit ging naar de nieuwbouw in het centrum. Daardoor werden de bewoners weliswaar direct betrokken bij de ontwikkeling van een uniek stadscentrum, maar de belangenbehartiging op bewonersniveau was al die tijd een beetje ondergesneeuwd.

Eigen insteek
Nu de stofwolken van de nieuwbouw op een haar na zijn opgetrokken is het tijd om aandacht te besteden aan de gezamenlijke belangen van de ruim 3.000 bewoners van het stadscentrum. Kortom: de huurders en eigenaars van appartementen. Want het centrum is in meer dan één opzicht uniek: er komt uitsluitend bewoning in gestapelde bouw voor, in gebouwen van vier- tot meer dan twintig hoog.

Dat zijn huurwoningen van corporaties, particuliere verhuurders en koopwoningen in de vorm van verenigingen van eigenaren. Dat vraagt om een andere insteek dan een wijk of buurt met voornamelijk rijtjeshuizen of vrijstaande huizen.

Ook de ligging aan het Weerwater geeft het centrum een aparte status, omdat het bijzonder is dat een stadscentrum direct aan een recreatieplas ligt. Ook het stadsbestuur probeert hier op in te spelen door daar de komende jaren meer nadruk op te leggen.

Naamgeving
Het Platform Stadshart Almere is ruim een jaar geleden opgericht voor alle bewoners van het stadscentrum.

Omdat veel Almeerders het woord "Stadshart" vereenzelvigen met het nieuwe winkelhart, werd er binnen het Platform gekeken of een andere naam niet duidelijker zou zijn. Platform Almere Centrum dekt de lading al beter en wordt, tot de officiële presentatie van het Platform in het voorjaar van 2009, als werknaam gebruikt. Suggesties voor een nóg betere naam zijn natuurlijk altijd welkom.

Oproep aan bewoners Stadscentrum
Wij roepen centrumbewoners op om ideeën en suggesties voor hun belangenbehartiging in te dienen bij het Platform. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om zich bij het Platform aan te sluiten en actief een bijdrage te leveren.

U kunt zich aanmelden via:
 
A. F. van den Berg (voorzitter) 
info.pac.2009@gmail.com  
Platform Almere Centrum (PAC) 
Provincie:
Tag(s):