vrijdag, 29. mei 2009 - 22:23

Alternatieve energie voor gemeentelijke gebouwen

Hoogeveen

Het college van de gemeente Hoogeveen wil voor de energievoorziening van drie gemeentelijke gebouwen warmte-koudeopslag (WKO) toepassen. Burgemeester en wethouders zien hierin vooral winst voor het milieu. Het college ziet de toepassing van WKO als een voorbeeldproject voor de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeentelijke milieuvisie. En laat hiermee zien dat het de ambitie van een klimaat-neutraal beleid serieus neemt.

Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om WKO toe te passen voor de energievoorziening van het Raadhuis, het Compagnieshuis en het nieuw te bouwen Werkplein. Uit dit onderzoek blijkt dat het technisch uitvoerbaar is om met gebruikmaking van grondwater de gemeentelijke gebouwen te verwarmen en te koelen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat toepassing van het WKO-systeem 200 ton minder CO2 uitstoot oplevert. Dit sluit goed aan bij één van de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeentelijk milieuvisie, een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie. Het toepassen van deze alternatieve energiebron levert een besparing op het gasverbruik op van 112.000 m³.

De realisatie van een WKO-systeem vraagt een investering van 600.000 euro, die bij de huidige energieprijzen in ongeveer elf jaar terugverdiend kan worden.
Provincie:
Tag(s):