woensdag, 18. februari 2009 - 12:06

Ambitieus fietsplan in Sittard-Geleen

Sittard

De gemeente Sittard-Geleen wil het fietsgebruik in haar stad stimuleren en inzetten als alternatief voor het gebruik van de auto op de korte afstand. Doel is ook de aantal verkeersslachtoffers onder fietsers te reduceren. Hiervoor is een nieuw fietsbeleidsplan opgesteld. Dit plan geeft invulling aan het fietsbeleid voor de komende jaren. In het nieuwe fietsbeleidsplan krijgen naast de fietsroutes ook aspecten als fietsenstallingen, verkeersveiligheid en fietspromotie een prominente plek, zo maakt de gemeente Sittard-Geleen bekend.

De gemeente wil het gebruik van de auto terugdringen met 5% op korte termijn (tot 2011) door verhoogd gebruik openbaar vervoer en fiets. Het aandeel van het gebruik van de fiets moet groeien tot 31% in 2015 en 36% in 2020. Het totaal aantal verkeersslachtoffers onder fietsers moet afnemen met 25% tot het niveau van 2000, maximaal 30 slachtoffers per jaar in 2015. Om dit te bereiken kiest het college onder andere voor veilig en comfortabel fietsen.

Uitvoering van alle maatregelen kost volgens een eerste berekening zo’n €30 miljoen.
Provincie:
Tag(s):