vrijdag, 15. mei 2009 - 23:28

Ambtenaren Hoogeveen zijn tevreden

Hoogeveen

Dit jaar is voor de tweede keer de tevredenheid van medewerkers van de gemeente Hoogeveen gemeten. In 2006 was de eerste meting. Inmiddels is de tweede meting uitgevoerd en zijn de resultaten bekend.

De algemene tevredenheid van medewerkers is van een 6,6 naar een 7,1 gestegen. Ook op bijna alle andere onderdelen is hoger gescoord bij deze tweede meting. “De ingezette acties van de afgelopen jaren werpen nu zijn vruchten af. Ik ben hartstikke blij met de resultaten en trots op de ontwikkeling die de organisatie door heeft gemaakt. Betrokken medewerkers zijn heel waardevol voor de gemeentelijke organisatie. Zonder betrokken en tevreden medewerkers kunnen we onze ambities niet waarmaken�, aldus algemeen directeur Henk de Vries.

“Ook scoort Hoogeveen in vergelijking met andere gemeenten hoger op bijvoorbeeld betrokkenheid en klantgerichtheid. We zijn op de goede weg, maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat medewerkers meer samenwerking willen tussen de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast is de wens van de medewerkers om de afstand tussen management en werkvloer kleiner te maken. Hier gaan we de komende tijd samen aan werken.�
Provincie:
Tag(s):