woensdag, 14. januari 2009 - 15:44

Ambtenaren Tynaarlo verspillen geen energie

Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft de ambitie een groene gemeente te zijn die duurzaam bouwen naar een hoger plan tilt. Sinds deze week prijkt er in de centrale hal van het gemeentehuis in Vries het ‘A label’. Dit label zegt dat het gemeentehuis energiezuinig genoemd mag worden. De beoordeling met een A label sluit dus goed aan bij de ambities van het gemeentebestuur.

Vanaf 1 januari 2008 zijn gebouweigenaren verplicht om bij nieuwbouw, verkoop of verhuur te beschikken over een energielabel. Die verplichting geldt ook voor het gemeentehuis in Vries. De gemeente moet bovendien met ingang van dit jaar het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek ophangen.

De installaties in het gemeentehuis, waaronder een ‘warmtekoude opslag’ met warmtepomp, zonnecollectoren en energiebesparende verlichting en de instellingen en het gebruik daarvan zorgden voor de positieve score. Wat het college van B en W betreft houdt het hier niet op. Het blijft van belang om stappen te zetten op het gebied van energiebesparing. Daarom vindt er in de komende weken in het gemeentehuis een aanvullend onderzoek plaats naar het elektriciteitsverbruik buiten kantooruren en hoe dit gereduceerd kan worden.
Provincie:
Tag(s):