donderdag, 19. maart 2009 - 21:56

Ambulancedienst gaat kindermishandeling melden

Den Haag

De Ambulancedienst GGD Den Haag gaat vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld waarbij kinderen betrokken zijn of ernstige verwaarlozing in het vervolg melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Signalen van partnergeweld en ouderenmishandeling zullen door de ambulancemedewerkers worden doorverwezen naar het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG).
De Haagse ambulancediensten zijn de eerste ambulancediensten in Nederland die, op initiatief van de GGD Den Haag, volgens dit meldingsprotocol gaan werken. Het protocol wordt per 1 mei 2009 ingevoerd.

Medewerkers van de ambulancediensten kunnen tijdens hun werk situaties aantreffen waarin vermoedens bestaan van kindermishandeling of andere vormen van geweld. Daarom komt er nu een helder meldingsprotocol voor ambulancemedewerkers. Na de melding wordt onderzoek door het AMK gedaan en een hulpverleningstraject in gang gezet. Volwassenen worden gemotiveerd om hulp te aanvaarden van het ASHG. Door dit protocol wordt een belangrijke winst verwacht in de aanpak van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Zo blijkt ook uit de invoering van een soortgelijk protocol op de Spoedeisende Hulp in het Medisch Centrum Haaglanden.

Op dit moment worden de ambulancemedewerkers getraind over het signaleren van kindermishandeling en de werking van het protocol. De gemeente Den Haag coördineert als centrumgemeente de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio.
Provincie:
Tag(s):