woensdag, 15. april 2009 - 9:48

Ambulancezorg start pilot Rapid Responder

Den Bosch

Op 16 april 2009 start de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant-Zuidoost een pilot met de Rapid Responder. De pilot duurt tot en met 1 april 2010.

Een Rapid Responder is een volledig opgeleide en ervaren ambulanceverpleegkundige die zonder ambulancechauffeur in een als ambulance herkenbare personenauto (inclusief zwaailicht en apparatuur) naar de patiënt gaat. Bij de patiënt aangekomen kan deze Rapid Responder dezelfde zorg leveren als de reguliere ambulanceverpleegkundige.

Inzetgebied

De Rapid Responder zal tijdens de pilot vooral in Eindhoven worden ingezet, omdat het aantal inzetten in die gemeente het grootst is. Maar ook in de andere gemeenten van Zuidoost-Brabant kunnen burgers met de Rapid Responder te maken krijgen.

Meer zorg voor hetzelfde budget

De inzet van een Rapid Responder is goedkoper dan de inzet van een compleet ambulanceteam van twee personen, omdat het voertuig goedkoper is dan een ambulance en er geen chauffeur nodig is. Hierdoor kan de RAV voor hetzelfde budget meer zorg leveren en daardoor de wachttijden van de patiënten verkorten. Doordat de Rapid Responder een uitgebreide aanvullende rijopleiding heeft gehad kan deze veilig met spoed rijden. Ook is de Rapid Responder extra getraind in het verlenen van zorg zonder hulp van een collega. Voor het vervoer van de patiënt blijft overigens een reguliere ambulance nodig.

Verlagen wachttijden

De RAV streeft er naar om de wachttijden van de patiënt bij spoedritten zo kort mogelijk te laten zijn. Hiervoor worden diverse verbeteringen doorgevoerd. Eén van de veranderingen waarvan de RAV verwacht dat ze bijdraagt aan een verdere verlaging van de wachttijden is de zogenaamde Rapid Responder.
Provincie:
Tag(s):