dinsdag, 20. januari 2009 - 11:39

AMC traint militair geneeskundigen

Amsterdam

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam biedt ervaringsplaatsen voor militair geneeskundig personeel dat naar het buitenland wordt uitgezonden. Vandaag sluit het AMC daarvoor een raamovereenkomst met de Koninklijke Landmacht. Namens Defensie zal brigadegeneraal Jan Broeks de overeenkomst ondertekenen in het AMC.

De werkervaringsplekken zijn bedoeld voor militair personeel dat bij uitzendingen in een militair hospitaal werkt. De soldaten krijgen in het AMC de gelegenheid om hun praktische vaardigheden op peil te houden tijdens hun verblijf in Nederland. Gedurende een aantal weken worden zij te werk gesteld in het AMC, waar zij betrokken zijn bij de patiëntenzorg op onder meer de afdelingen Spoedeisende Hulp, Intensive Care en het Operatiecentrum.

Het gaat hierbij om algemeen militair artsen, verpleegkundigen, verzorgers en medewerkers van ondersteunende afdelingen, zoals laboratoria. Het personeel blijft in dienst van Defensie. De eerste lichting militairen, die deze zomer naar het Uruzgan Medical Center in Afghanistan vertrekt, is inmiddels aan dit leertraject begonnen.

De contacten tussen het AMC en Defensie dateren al van langer geleden. Sinds 1994 verzorgt het Tropencentrum van het AMC het consulentschap Tropische Geneeskunde voor Defensie. De tropenartsen geven ook bijscholingscursussen Tropische Geneeskunde aan militaire artsen en verpleegkundigen die op missie gaan.
Provincie:
Tag(s):