maandag, 9. februari 2009 - 15:33

Amsterdam en Atletiekunie kandidaat EK Atletiek 2014

Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de Atletiekunie hebben zich bij European Athletics, de Europese Atletiekassociatie, kandidaat gesteld voor de organisatie van de Europese Kampioenschappen Atletiek in 2014. De EK Atletiek kan in het Olympisch Stadion worden gehouden. Dit heeft de gemeente Amsterdam maandag 9 februari laten weten.

Wethouder Carolien Gehrels (Sport): “De gemeente Amsterdam is heel serieus met sport bezig, zowel met topsport als met breedtesport. Voor de Amsterdamse jeugd hebben we gerichte sportprogramma’s op school en in de buurt. Iedereen kent onze Olympische aspiraties. Daarbij is het noodzakelijk om dit soort evenementen te organiseren.�

Begin 2008 ondertekende Gehrels een samenwerkingsovereenkomst met de Atletiekunie waarin de ambities voor de ontwikkeling van de atletiek in de hoofdstad werden bekrachtigd. Een van de speerpunten daarbij behelsde de toekomstige organisatie van internationale atletiekevenementen in het Olympisch Stadion. Europese Kampioenschappen Atletiek passen daar uitstekend in.

Naast het belang voor de atletiek in Amsterdam én voor het trackrecord van het Olympisch Plan 2028 draagt dit evenement ook bij aan de verdergaande internationale bekendheid en waardering voor het Olympisch Stadion Amsterdam. Binnen de gekozen positionering van het Olympisch Stadion als (inter)nationaal podium voor sportbeleving past de EK Atletiek naadloos in de kalender.

Sinds de renovatie van het Olympisch Stadion in 2000 fungeert het als podium voor vele atletiekevenementen, zoals de jaarlijkse SPAR Nederlandse Kampioenschappen Atletiek, de Amsterdam Marathon en de Amsterdam Open. In 2001 vonden in het Olympisch Stadion al de Europese Kampioenschappen Atletiek voor atleten van 20-22 jaar plaats.

Bovendien kan dit evenement als extra katalysator dienen voor de ontwikkeling van het Olympisch gebied rond het stadion. Hiertoe behoren: het verder invullen van de SportAs, het Olympisch kwartier Zuid en de herinrichting van het Stadionplein. Het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid dat verantwoordelijk is voor deze ontwikkelingen, is bijzonder verheugd met de kandidaatstelling van Amsterdam.

Vanzelfsprekend is rekening gehouden met het tijdelijk aanpassen van het Olympisch Stadion voor dit grootse evenement. Zo is al een warming-up atletiekbaan achter het Olympisch Stadion gerealiseerd. Verder ligt er een uitgewerkt plan voor het realiseren van tijdelijke uitbreiding van de tribunecapaciteit en sanitaire voorzieningen en een optimaal aanbod van hospitality-, catering- en mediafaciliteiten.


Het organiseren van het EK in het monumentale stadion en de hiermee samenhangende tijdelijke uitbreidingen van het stadion, betekenen op velerlei manieren een primeur voor de (inter)nationale atletiek.

Rien van Haperen, directeur Atletiekunie, lichtte de kandidaatstelling als volgt toe: “Wil Nederland een kansrijke gooi doen naar de kandidatuur van de Olympische Spelen in 2028, dan moeten er in de aanloop meer internationale kampioenschappen in ons land plaatsvinden. De Atletiekunie onderschrijft die ambitie en wil hieraan een bijdrage leveren. Vandaar dat we ons, samen met de gemeente Amsterdam, sterk willen maken voor de kandidatuur van de EK Atletiek in 2014 in ons land. Bovendien schept een dergelijke kandidatuur kansen voor de verdere ontwikkeling van de atletiek in ons land."

De Atletiekunie en de gemeente Amsterdam hebben bij European Athletics een Letter of Intent voor de organisatie van dit evenement ingediend. De komende periode zal gezamenlijk een bidbook worden ontwikkeld. Naar verwacht zal eind 2009 door European Athletics een besluit worden genomen over de toewijzing van de EK Atletiek 2014.
Provincie:
Tag(s):