maandag, 21. september 2009 - 16:04

Amsterdam pakt discriminatie bij de deur aan

Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil met een streng deurbeleid, discriminatie in het uitgaansleven tegen gaan. ‘Dit is 1 van de 25 maatregelen die in de nota aanpak discriminatie Amsterdam 2009-2010 staan’, meldt de gemeente Amsterdam maandag.

De aanpak richt zich dan ook op het aanpakken van discriminatie in het uitgaansleven, als op het voorlichten van jongeren over wat discriminatie inhoudt en over omgangsvormen in het uitgaansleven. Wethouder Freek Ossel (Diversiteit): “Met deze maatregelen willen wij discriminatie aan de deur eens echt boven water krijgen. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans aan de deur.”

‘Mystery guests’
De gemeente werkt ook samen met het OM waarbij zogenaamde ‘mystery guests’ worden ingezet en praktijktesten worden uitgevoerd om daarmee te controleren of horecagelegenheden (portierzaken) al dan niet discrimineren. Daarnaast start de gemeente met een pilot met het instellen van een sms-nummer voor klachten en meldingen in geval van weigering aan de deur.

Een ander belangrijke maatregel die de gemeente heeft getroffen is het bevorderen van verantwoordelijkheidsbesef onder de jongeren tijdens het uitgaan. Goed gedrag kan op termijn leiden tot minder weigeringen aan de deur. Jongerencentrum Argan ontwikkelt in samenwerking met partners van het Panel Deurbeleid, jongerencentra en scholen een trainingstraject voor jongerenwerkers. Jongerenwerkers worden in staat gesteld om jongeren te attenderen op de gevolgen van hun negatieve gedrag.

Voorlichtingscampagne
Ook komt er een voorlichtingscampagne om jongeren te informeren over de regels binnen horecagelegenheden, diversiteit van uitgaanspubliek en daarmee gepaard gaande (in)tolerantie en gevolgen van geweld voor de slachtoffers. De pilot start in november 2009.
Provincie:
Tag(s):