maandag, 6. april 2009 - 10:28

Amsterdam start campagne tegen agressie

Amsterdam

Op de landelijke actiedag tegen agressie en geweld tegen werknemers in publieke functies start Amsterdam de campagne "Het is afkoelen of aangifte'.

De campagne, die bestaat uit een tv-commercial op AT5 en in trams, posters en flyers, is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie en justitie.

Kern van de campagne is dat Amsterdam agressie en geweld tegen haar personeel niet accepteert. Bij bedreiging of mishandeling van overheidspersoneel wordt onmiddellijk aangifte gedaan en zullen er sancties volgen.

Bovendien komt er een centraal registratiesysteem waarin elk incident wordt opgenomen. Dit gemeentelijke registratiesysteem wordt in de tweede helft van dit jaar actief.

Agressie en geweld tegen overheidspersoneel is een groot aandachtspunt van de Driehoek en het college van B&W. Per jaar wordt 42 procent van de medewerkers met een publieke functie bij de gemeente Amsterdam met verbaal geweld geconfronteerd, tien procent krijgt te maken met serieuze bedreigingen en zes procent met fysiek geweld.

Deze cijfers dwingen de gemeente om actief beleid te voeren om agressie en geweld tegen medewerkers te voorkomen en hen goed te begeleiden als er toch iets gebeurt.

De mensen die zich tegen overheidspersoneel misdragen zijn te onderscheiden in twee groepen: Degenen die denken hun zin te krijgen met bedreigingen als ze bijvoorbeeld geen vergunning of uitkering krijgen, en de mensen die denken dat ze hun boosheid kunnen uiten door iemand de huid vol te schelden, bijvoorbeeld bij een omleiding door een verkeersregelaar.

Maatregelen
De gemeente gaat haar medewerkers beter beschermen om agressie en geweld te voorkomen. Zo komen er duidelijke gedragsregels, alarmeringssystemen, is er aandacht voor het veiliger inrichten van het gebouw en worden medewerkers getraind in het omgaan met agressie.

Bij bedreiging of mishandeling wordt aangifte gedaan en volgen maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot het gebouw of, in heel ernstige gevallen, zelfs stopzetting van de uitkering.

Ook wordt voortaan eventuele schade verhaald op de dader. Bovendien wordt elk incident opgenomen in een centraal registratiesysteem.

Incidenten
Incidenten waarbij overheidspersoneel of hulpverleners slachtoffer worden of dreigen te worden hebben een hoge prioriteit binnen de politieorganisatie. Aangifte wordt in deze zaken altijd onmiddellijk opgenomen en door een rechercheafdeling in behandeling genomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de dader zo snel mogelijk voor de rechter brengen met als uitgangspunt een dubbele strafeis. Op 26 mei en 3 juni houdt het OM samen met de rechtbank themazittingen over agressie tegen overheidspersoneel. Op deze twee dagen komen mensen voor de rechter die overheidspersoneel hebben beledigd, bedreigd of mishandeld.
Provincie:
Tag(s):