woensdag, 14. oktober 2009 - 14:56

Amsterdam wil stad uitbreiden met 70.000 woningen

Amsterdam

Amsterdam wil 70.000 woningen in de stad bijbouwen om de bevolkingsgroei in de stad te accommoderen. Het centrumgebied zal zich verder uitrollen richting de ring A10. En een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnet moet het centrum van de metropool verbinden met zijn omgeving. Dit heeft de gemeente woensdag laten weten.

In 2040 moet Amsterdam economisch sterker, groener en beter bereikbaar zijn. Dat blijkt uit de Ontwerp Structuurvisie die het college van B&W heeft vastgesteld. Hiermee geeft het Amsterdamse stadsbestuur duidelijk richting aan de ruimtelijke opgaven van Amsterdam tot 2040.

Wereldwijd is de rol van steden in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Voor Amsterdam is het van levensbelang dat het een vooraanstaande positie blijft innemen in de wereldeconomie, om het welzijn en de welvaart van haar burgers in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De andere absolute voorwaarde voor de toekomstbestendigheid van Amsterdam betreft de intensieve zorg voor het leefmilieu in de stad. Voor een duurzame stad moet de stad anticiperen op klimaatverandering.

In de Ontwerp Structuurvisie legt het college de richting vast waarin de stad zich de komende decennia moet gaan ontwikkelen. Wethouder Van Poelgeest: “Momenteel zitten we in economisch zwaar weer. Dit is een reden te meer om juist nú ambitie te tonen. Zodra de betere tijden terugkeren, weten we al precies wat we willen. Wij laten nu zien hoe wij de toekomst van Amsterdam voor ons zien. Amsterdam als economisch sterke en duurzame metropool.”

In de Ontwerp Structuurvisie is een aantal keuzes expliciet opengelaten. Wethouder Van Poelgeest: “Ik wil deze keuzes samen met de stad maken. Ik hoop op een aantal mooie, open discussies, maar bedenk wel dat kiezen moet.”
Provincie:
Tag(s):