dinsdag, 15. september 2009 - 16:11

ANWB: Belastingplan auto is te complex

Den Haag

De ANWB vindt de huidige belastingplannen te complex en daardoor
moeilijk uit te leggen aan de automobilist. Door de stapeling van nieuwe
regelingen om milieuvriendelijk autogebruik te bevorderen ontstaat een
dermate ingewikkelde situatie dat de automobilist niet meer weet hoe te
handelen bij het kopen van een nieuwe auto.

Bovendien lijken aan de nieuwe regelingen onverwachte kostenstijgingen te kleven, onder andere door de afschaffing van de milieulabels per 1 januari 2010. De bond heeft uitgerekend dat de tien meest verkochte auto´s in Nederland bijna allemaal duurder worden in aanschaf. Ook de meeste auto’s in de Top 10 Schone en Zuinige auto´s die de ANWB elk kwartaal uitbrengt, gaan meer kosten. De ANWB dringt daarom aan op één samenhangend pakket aan maatregelen dat op een begrijpelijke manier de consument stimuleert om een milieuvriendelijke auto te kopen.

Autobezitters krijgen in korte tijd te maken met grote veranderingen in
de belastingwetgeving. In de aanloop naar de kilometerprijs wordt de BPM
(aanschafbelasting voor nieuwe auto’s) de komende jaren in stappen
afgebouwd. De motorrijtuigenbelasting wordt tot aan invoering van de
kilometerprijs verhoogd om de verlaging van de BPM te compenseren.
Tegelijkertijd wil het kabinet deze belasting ombouwen naar een
CO2-heffing, waar de ANWB overigens eerder dit jaar bezwaar tegen heeft
aangetekend.

Daarnaast heeft de automobilist te maken met een complex systeem van
bonus- en malusregelingen. Veel van deze belastingmaatregelen hebben tot doel de aanschaf van schone en zuinige auto’s te bevorderen. Ook de
ANWB is voorstander van beleid dat schoon en zuinig rijden met de auto
stimuleert. Voor de consument is het nieuwe belastingplan door de
stapeling van regels echter niet meer te doorgronden, waardoor het
praktisch onmogelijk wordt om zijn gedrag erop aan te passen. Automobilisten worden nu plots geconfronteerd met onverwachte hogere
kosten, zonder dat zij deze kunnen beïnvloeden.

Uit de ANWB-berekeningen blijkt dat de belastingplannen tot gevolg
hebben dat de tien meest verkochte nieuwe auto’s in Nederland bijna
allemaal duurder worden, variërend van enkele honderden euro’s tot
1800 euro voor een grote middenklasse auto.

Top 10 Schone en Zuinige auto’s laat eenzelfde beeld zien. Ook hier
valt een groot deel duurder uit in de aanschaf. Hier stijgen vooral de
middelgrote en grote benzineauto’s in prijs, evenals bijna alle
dieselauto’s. Dit wordt mede veroorzaakt door de afschaffing van de
milieulabels per 1 januari. Aankoopprijzen van deze schone en zuinige
auto’s stijgen in sommige gevallen met bijna 1500 euro. De meest
voordelige keuze lijkt dus een kleine en zuinige auto. Dit is echter
niet voor iedereen een optimale keuze; met name voor gezinnen met
kinderen pakt dit ongunstig uit.Ook maken consumenten die al een nieuwe
auto hebben besteld grote kans dat ze met hogere kosten dan verwacht te maken krijgen.

De ANWB dringt daarom aan op een herbezinning op de belastingplannen
die moet leiden tot een begrijpelijk stelsel van autobelastingen waar de
automobilist zijn gedrag op kan aanpassen, en dat geen grote financiële
verrassingen geeft tijdens de normale gebruiksduur van de auto. Er
zouden wat de bond betreft in deze kabinetsperiode tot aan de feitelijke
invoering van de kilometerprijs dan ook verder geen nieuwe maatregelen
meer moeten worden ingevoerd.
Categorie:
Tag(s):