dinsdag, 27. januari 2009 - 15:57

ANWB: Geef voorrang aan verbreding A4

Leiderdorp

De ANWB pleit ervoor bij de minister van Verkeer en Waterstaat om voorrang te geven aan de verbreding van de A4 bij Leiderdorp. De gebruikers van dit traject en de omwonenden ondervinden veel overlast door de huidige flessenhals in de A4.

Voor de uitvoering van andere wegverbredingen wil de bond graag dat deze werken in samenhang worden aangepakt. Op deze wijze wordt de doorstroming bevorderd. Het moet voor weggebruikers mogelijk blijven om een alternatieve route te kiezen.

Dat schrijft de ANWB dinsdag 27 januari in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de procedure van de wet versnelling besluitvorming wegtrajecten.

Op de A12 tussen Gouda en Utrecht worden de trajecten Gouda-Woerden en Woerden-Utrecht allebei naar vier rijstroken uitgebreid. Volgens de planning in het Meerjarenprogramma (MIRT) zal het eerste traject in 2011 gereed zijn en Gouda-Woerden in 2015.

Volgens de bond is het niet effectief om beide trajecten met deze grote tussenperiode aan te leggen. Wellicht is het mogelijk Gouda-Woerden te versnellen dan wel de energie op een geheel andere verbinding te richten waar de inzet effectiever is.

Op een ander deel van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal worden op het traject Utrecht-Veenendaal alle uitbreidingen in 2013 gerealiseerd, behalve het traject Maarsbergen-Veenendaal dat voor 2014 gepland staat. Dit pleit ervoor om Maarsbergen-Veenendaal te versnellen.

Op de corridor Badhoevedorp (A4)-Nieuwe Meer
(A10)-Amstel-Watergraafsmeer-Diemen (A1) Muiderberg-Almere wordt op elke van de afzonderlijke wegvakken de capaciteit vergroot, behalve op het traject Amstel- Watergraafsmeer.

Op dit traject blijft de capaciteit drie rijstroken, terwijl de wegvakken ervoor en erna naar vier rijstroken worden uitgebreid. Ook dit is niet bevorderlijk voor de doorstroming op het totale traject. De ANWB pleit voor continuïteit en een gecoördineerde verbreding van alle wegvakken.
Provincie:
Tag(s):