donderdag, 17. december 2009 - 13:01

ANWB: 'Uitkomst onderzoek bruggen en viaducten zorgwekkend'

Den Haag

De ANWB noemt de uitkomsten van het onderzoek “constructieve veiligheid bruggen & viaducten” van de inspectie van VROM zorgwekkend.
Het gisteren uitgebrachte onderzoeksrapport betreffende bruggen en viaducten in beheer bij provincies en gemeenten, wijst uit dat de verantwoordelijke instanties onvoldoende waken voor de constructieve
veiligheid van deze kunstwerken.

De ANWB is verbaasd dat er geen regie is over het plegen van regulier onderhoud en inspectie van bruggen en viaducten. Dit in tegenstelling tot de wegen. Het lijkt alsof de slechte staat van deze kunstwerken de beheerders verrast. De ANWB vindt dat de veiligheid voor de gebruiker in ieder geval gewaarborgd moet zijn.
Zeker gezien de internationale reputatie die ons land heeft op het gebied van weg- en waterbouw. In het onderzoek zijn er vier gemeenten die aangaven dat er in zeven gevallen sprake was van persoonlijke ongevallen.
De knop moet om bij de beheerders. Zij moeten de regie in handen hebben en zorgen voor een planning van inspectie en onderhoud. Hiervan moet de weggebruiker uiteraard zo min mogelijk hinder ondervinden.
Provincie:
Tag(s):