woensdag, 28. januari 2009 - 20:24

Apeldoorn krijgt Stadsdichter

Apeldoorn

Het gemeentebestuur van Apeldoorn heeft voor 2009 en 2010 een stadsdichter benoemd. Op de Nationale Gedichtendag, donderdag 29 januari aanstaande, maakt wethouder Fokko Spoelstra om 9.30 uur in het CODA Auditorium bekend, wie zich de Stadsdichter van Apeldoorn mag noemen.

De Werkgroep Literair Apeldoorn heeft het college verzocht om, in navolging van vele andere steden, een stadsdichter te benoemen. Het gemeentebestuur heeft gehoor gegeven aan dit verzoek. De stadsdichter is voor 2 jaar de poëtische stadsambassadeur. Hij of zij draagt bij aan de belangstelling voor poëzie en kan met een positief kritische houding een bijdrage leveren aan het publieke debat. Het is een manier om belangrijke thema’s voor de stad op een verrassende manier onder de aandacht te brengen.

Hij of zij maakt zes gedichten per jaar, waarvan naar verwachting vier gedichten over een vooraf bepaald onderwerp, één over een (onverwachte) gebeurtenis van grote betekenis en één naar vrije keuze van de dichter.

Het werk van de stadsdichter wordt vastgelegd op de website www.apeldoorn.nl/stadsdichter.
Provincie:
Tag(s):