donderdag, 16. april 2009 - 8:42

Apeldoorns Kanaal op provinciale politieke agenda

Arnhem

Provinciale Staten heeft ingestemd met een nadere vervolgstudie naar haalbaarheid van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal.Dit in samenhang met gebiedsontwikkelingen langs het Apeldoorns Kanaal. De ChristenUnie had voor de Statenvergadering woensdag hierover samen met de VVD fractie een debatverzoek ingediend.

Aanvullend werd ook een motie over een vervolgstudie ingediend die door een meerderheid van Provinciale Staten werd aangenomen. Met deze vervolgstudie de ChristenUnie inzicht krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden en de financiële uitvoerbaarheid van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, in ieder geval tussen Hattem en Wapenveld.
Provincie:
Tag(s):