woensdag, 20. mei 2009 - 0:57

Apeldoornse organisaties gaan kredietcrisis te lijf

Apeldoorn

Het aantal mensen dat in de financiële problemen komt, neemt de komende maanden nog flink toe. Dat is de verwachting van diverse maatschappelijke organisaties, hulpverleners, deurwaarders, woningcorporaties en de gemeentelijke stadsbank.

De gemeentelijke Stadsbank en wooncorporatie De Goede Woning hebben het initiatief genomen om met diverse organisaties in gesprek te gaan over de maatschappelijke gevolgen van de kredietcrisis in Apeldoorn. Dinsdagmiddag 12 mei spraken circa 50 slimme koppen over de vraag: hoe kunnen we de gevolgen van de crisis het hoofd bieden. Onder de aanwezigen waren onder andere wethouders Wegman en Blokhuis, fractieleden, maatschappelijke organisaties, hulpverleners, deurwaarders en woningcorporaties.

Veel deelnemende organisaties merken in meer of mindere mate een stijging van het aantal mensen dat financieel in de problemen komt. De verwachting van allen is, dat dit aantal in de komende maanden nog flink zal toenemen. Om de kredietcrisis te lijf te gaan, moeten de diverse instanties nauwer met elkaar gaan samenwerken. Zodat er vroegtijdig op problemen ingesprongen kan worden. Ook moeten procedures en regelgeving versimpeld worden. Uiteindelijk moeten mensen meer persoonlijke begeleiding krijgen bij het oplossen van de financiële problemen.

Het gemeenschappelijke doel is om het mensen eenvoudiger te maken hulp voor hun problemen te krijgen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de diverse instanties soms naar elkaar verwijzen en niet van elkaar weten wat ze doen. Daarom is het nodig dat diverse organisaties elkaar blijven opzoeken. De Goede Woning en de Stadsbank willen de betrokken organisaties stimuleren om waar mogelijk nauwere banden met elkaar aan te gaan. Zodat de financiële nood bij mensen eerder en steviger aangepakt kan worden.
Provincie:
Tag(s):