woensdag, 11. februari 2009 - 9:31

Arbeidsinspectie: te veel ongelukken met heftrucks

Er gebeuren nog steeds te veel aanrijdingen en ongevallen met heftrucks. Dit blijkt uit cijfers van de Arbeidsinpectie. Per jaar komen gemiddeld 200 meldingen van ernstige ongevallen bij de inspectie binnen. Het aantal gemiddeld dodelijke slachtoffers ligt al enige jaren op vijf per jaar en elk jaar melden zich 1700 slachtoffers op de spoedeisende hulp na een ongeval met een heftruck.

De Arbeidsinspectie start een grootschalig project om het aantal ongevallen te verminderen. Daarbij zal er ook op gelet worden of heftruckchauffeurs in strijd met de regels andere mensen op de heftruck mee laten rijden.

De Arbeidsinspectie wil voorts het gebruik van elektrische heftrucks bevorderen om de dieseluitstoot in binnenruimten te verminderen. Tot eind 2009 wordt op grote schaal geïnspecteerd in magazijnen waar met heftrucks en magazijnstellingen wordt gewerkt. De inspecties worden het gehele jaar uitgevoerd en vinden vooral plaats in de sector logistiek zoals in magazijnen, distributiecentra en groothandels.

De afgelopen jaren zijn ondanks inspanningen van de Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen de ongevalcijfers, ongeveer 200 meldingen per jaar, niet veranderd. Ongevallen met heftrucks zit in de top-4 van oorzaken van ongevallen op de werkvloer met als gevolg grote gezondheidsschade voor werknemers. De Arbeidsinspectie streeft ernaar het aantal ongevallen sterk te verminderen.
Provincie:
Tag(s):