donderdag, 16. april 2009 - 12:20

Arbeidsonrust bij Corus neemt snel toe

IJmuiden

Volgens de CNV moet er bij staalproducent Corus in IJmuiden heel snel een einde komen aan de onzekerheid van medewerkers over de aangekondigde reorganisatie.

“Corus moet instemmen met een gekoppeld akkoord met daarin heldere afspraken over werk en inkomen�, stelt bestuurder Nico Bogaard van CNV Metaal en elektro.

Vandaag, donderdag 16 april, wordt door de vakcentrale de stemming bij de Corus-leden gepeild over de ontstane situatie.

Bogaard: “Nut, noodzaak en de omvang van de reorganisatie is volgens de ondernemingsraad nog steeds niet aangetoond. Wij willen harde afspraken maken over de werkgelegenheid bij Corus. Werkzekerheid voor alle medewerkers en geen gedwongen ontslagen zijn daarvan per se een onderdeel. Ook moeten de mensen vrijwillig op hun 62e met pensioen kunnen. En niet verplicht, zoals Corus voorstaat.�

Bogaard vindt dat Corus-werknemers recht hebben op duidelijkheid over hun werk en hun werkplek. “Dat komt erop neer dat boventalligen niet in een flexpool moeten worden gedumpt maar doelgericht, tijdelijk én vrijwillig worden herplaatst in het bedrijf.�Het is CNV Metaal en elektro verder een doorn in het oog dat Corus ogenschijnlijk de huidige cao geheel uit het oog verliest bij de reorganisatieplannen en crisisbeheersingstactieken. Bogaard: “Alsof gemaakte afspraken er allemaal ineens niet toe doen. Nota bene, we hebben express een soort van crisis-cao afgesproken met Corus, met een korte looptijd. Om zo flexibel mogelijk te kunnen handelen. Maar de gemaakte afspraken zijn wel degelijk onwrikbaar. En ook de nieuwe cao behoort een solide basis te zijn van moderne arbeidsvoorwaarden. Dus een uitverkoop van verlofrechten is volstrekt misplaatst. Een loonsverhoging van 0 procent evenzeer. Want het inflatiecorrectieniveau dat wij tenminste vragen is helemaal niet ongepast.�

Volgens de CNV-bestuurder moet Corus heel snel bakzeil halen anders lijkt onheil op de werkvloer moeilijk afwendbaar. “Uit de ledenraadpleging van donderdag blijkt zonneklaar dat de mensen er tabak van hebben. En ze lijken bereid het werk neer te leggen om die gewenste duidelijkheid op korte termijn op te eisen en het gevraagde gekoppelde akkoord af te dwingen. Corus is aan zet. Als het concern eind april geen akkoord met ons heeft gesloten ontketenen wij acties.�
Provincie:
Tag(s):