vrijdag, 6. februari 2009 - 9:51

Archieffoto’s Kernenergiecentrale Dodewaard op internet

Arnhem

Het Gelders Archief heeft een selectie van honderd unieke foto’s uit het archief van de Kernenergiecentrale Dodewaard (KCD) op zijn website gepubliceerd (www.geldersarchief.nl). Het gaat om foto’s van de bouw van de centrale, de gebouwen en installaties, het bedrijfsproces, de afvoer van het radioactief afval, de sluiting en veilige insluiting van de centrale en de protesten tegen de centrale.

Het audiovisueel archief (foto’s, dia’s en bedrijfsfilms) van de KCD is ruim 7 m¹ (circa 30.000 stuks). Vierduizend interessante foto’s over de jaren 1965-2004 zijn gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Het gaat om foto’s die betrekking hebben op de bouw, opening en bedrijfsvoering van de KCD, de afvoer van radioactief afval, de demonstraties tegen de centrale in 1981-1982, technische aspecten en de gebouwen en installaties van de KCD.

Het Gelders Archief beheert het archief van de KCD vanwege het unieke cultuurhistorische belang. Aanvankelijk dachten de elektriciteitsproducenten in de jaren vijftig dat kernenergie een goede toekomst had. Men bouwde de KCD in 1965 als een kleine demonstratiecentrale.

In de jaren zeventig kwam er maatschappelijk verzet tegen het gebruik van kernenergie. De demonstraties bij de KCD begin jaren tachtig vormden een zichtbaar hoogtepunt van dit verzet. De KCD beëindigde haar elektriciteitsproductie in 1997, omdat er geen politiek en maatschappelijk draagvlak meer was voor de bouw van nieuwe centrales. Daarna volgde het insluiten van de centrale voor een periode van veertig jaar.

Het archief van de KCD is beperkt openbaar. De openbaarheidsbeperkingen gelden tot 2031. Geïnteresseerden die het (foto)archief van de KCD willen raadplegen in de studiezaal van het Gelders Archief raden wij aan om van te voren contact op te nemen met de Afdeling Publieksadvies, telefoon 026-3521600.
Provincie:
Tag(s):