donderdag, 5. maart 2009 - 21:20

Arts-assistenten overwerkt

Den Haag

Arts-assistenten draaien te veel uren tijdens een dienst en krijgen te weinig rust. De daadwerkelijk gewerkte uren liggen door druk van bovenaf vaak hoger dan de geregistreerde gewerkte uren. Daarnaast heeft iets meer dan de helft van de arts-assistenten in de geïnspecteerde ziekenhuizen regelmatig of structureel te maken met stress op het werk. De grootste bronnen van stress zijn de hoeveelheid en zwaarte van het werk en het contact met leidinggevenden. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De Arbeidsinspectie constateerde 98 overtredingen bij 26 van de 31 gecontroleerde ziekenhuizen. De overtredingen betroffen met name het te lang werken, tot zelfs 21 uur achter elkaar, te weinig rust per week en te veel bereikbaarheidsdiensten achter elkaar. De meeste ziekenhuizen zijn geselecteerd omdat zij slecht scoorden bij eerdere inspecties.

De Arbeidsinspectie stelt vast dat de geïnspecteerde ziekenhuizen vergeleken met eerdere inspecties slechts beperkte vooruitgang hebben geboekt. Een belangrijke belemmering voor het naleven van de regels is de heersende cultuur van ‘lange werkdagen horen erbij’. Het gebrek aan voldoende rust en de lange werkweken leiden tot stress en gezondheidsklachten bij de arts-assistenten.

De sector erkent het probleem en neemt maatregelen. De Jonge Orde heeft bijvoorbeeld een systeem aangeschaft om roosters te toetsen, zodat problemen met de werk- en rusttijden direct kunnen worden aangepast. De Arbeidsinspectie gaat de sector voorlichting geven om de naleving van de regels te verbeteren. De inspectie controleert in 2010 of de sector zich beter aan de regels houdt.

Per 1 augustus 2009 wordt de wettelijk toegestane maximale werkweek voor arts-assistenten teruggebracht van 56 naar 48 uur. Met het oog op de in te zetten cultuurverandering heeft minister Donner een verzoek bij de EU ingediend voor een overgangsperiode van twee jaar, waarin zij gemiddeld maximaal 52 uur per week mogen werken. Hij stelt hierbij de harde voorwaarde dat werkgevers en werknemers samen voor 1 augustus 2009 maatregelen afspreken om de werkweek in twee jaar tijd terug te brengen naar een gemiddelde van 48 uur.
Provincie:
Tag(s):