zondag, 26. april 2009 - 20:35

Asbest bij speelgelegenheid

Vlaardingen

Medewerkers van de sectie milieu hebben deze week asbesthoudend materiaal aangetroffen op de grond ter hoogte van de speelgelegenheid aan de Insulindesingel.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de omgeving rond de speeltuin afgezet met hekken en linten. Daarnaast heeft de gemeente een gespecialiseerd bedrijf ingezet om de stukjes asbestmateriaal aan de oppervlakte te verwijderen. Dit zal naar verwachting vrijdagavond afgerond zijn. Daarna wordt onderzocht of er ook dieper in de grond asbesthoudend materiaal zit.

Het materiaal heeft vermoedelijk al enige tijd op deze plek gelegen, maar zal aan de oppervlakte gekomen zijn bij de renovatie van de speelplek. Daarbij is de grond om de speelplek heen bewerkt en opnieuw ingezaaid. Het gaat om hecht gebonden asbesthoudend materiaal. Dit is een vorm van asbest uit de laagste risicoklasse.

Omwonenden worden per brief geïnformeerd en gevraagd om zich niet binnen de afzetting te begeven en om aanwijzingen van de medewerkers ter plaatse op te volgen.
Provincie:
Tag(s):