vrijdag, 10. april 2009 - 13:44

Asbesthoudend materiaal gevonden in 't Zand

Utrecht

Op het terrein ten noorden van Forum 't Zand dat bouwrijp gemaakt wordt voor woningbouw, zijn asbesthoudende dakdelen gevonden. De gemeente heeft de scholen OBS Het Zand en de Montessorischool en de ouders van de kinderen geïnformeerd. Ook is in de buurt een wijkbericht verspreid.

Bij de gemeente is bekend dat op dit terrein kinderen hebben gespeeld. Het risico op gezondheidschade is voor hen gering. Asbest is namelijk alleen gevaarlijk als vezels ervan in de lucht zitten en worden ingeademd. Op het terrein zijn vooralsnog alleen stukjes hechtgebonden asbest aangetroffen. Daar komen pas vezels uit vrij als ze worden bewerkt. Als kinderen de stukjes hebben gebroken is er een gering risico, omdat er dan vezels vrij kunnen komen. Het gaat hier echter om een terrein in de buitenlucht waar de vezels snel verspreid worden door de wind. De kans op inademen van de vezels is dan ook zeer klein. Er staat inmiddels een gesloten hekwerk rond dit terrein.

Voor kinderen en volwassenen die in de buurt van het gebied zijn geweest, zijn er geen gezondheidsrisico's. Verspreiding van asbestvezels vindt pas plaats wanneer de asbest bestaat uit hele losse vezels die aanwezig zijn in droge grond en deze grond heftig omgewoeld wordt. Omdat het hier niet om droge grond gaat en er vooralsnog geen vezels zijn aangetroffen, is een eventuele aanwezigheid in de lucht te verwaarlozen.

De gemeente onderzoekt nu hoe het materiaal hier terecht is gekomen. De grond heeft hier enkele maanden gelegen. Ook doet de gemeente onderzoek naar de aard van het materiaal. Vervolgens wordt het afgevoerd. Op dit moment leveren de golfplaten dakdelen geen gevaar op. Er is ook geconcludeerd dat de dakdelen zich niet verder kunnen verspreiden door de wind.
Provincie:
Tag(s):