woensdag, 10. juni 2009 - 12:09

Aspergegebied Noord-Limburg verliest terrein

Venlo

Het aspergegebied in Noord-Limburg is de laatste 20 jaar afgenomen in oppervlakte. Wel is dit gebied nog het grootste in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2008 bedroeg de beteelde oppervlakte asperges in Nederland 2 500 hectare. Dat is een toename van 19 procent ten opzichte van 2000. In 1963 bereikte het areaal asperges een piek van 5 100 hectare.

Noord-Limburg is nog steeds het grootste aspergegebied in Nederland. Terwijl het areaal in de rest van Nederland met 170 procent is gestegen sinds 1980, is de beteelde oppervlakte in Noord-Limburg met 30 procent afgenomen. In 1980 lag 82 procent van het totale areaal asperges in Noord-Limburg, in 2008 is dit geslonken tot 57 procent.

Vooral op de zandgronden in Noord-Brabant is de aspergeteelt in opkomst. Ook in de andere provincies vindt meer aspergeteelt plaats, vooral in de provincies met zandgronden.

Na 1963 nam de opbrengst asperges per hectare flink toe. In 1993 bereikte de opbrengst een piek van bijna 8 ton per hectare. Sindsdien schommelt de opbrengst rond de 6 ton per hectare.
Provincie:
Tag(s):