vrijdag, 5. juni 2009 - 22:37

Assen wil door efficiënter werken twee miljoen besparen

Assen

Het Asser college stelt in de voorjaarsnota maatregelen voor om de gemeentelijke begroting de komende jaren gezond te houden. Zo wil het college volgend jaar twee miljoen besparen door efficiënter te werken en met ingang van 2012 een bedrag van 2,8 miljoen euro bezuinigen.

Verder doet het college voorstellen om de gevolgen van het akkoord tussen VNG en kabinet financieel op te vangen. Uitgangspunt bij de bezuinigingsvoorstellen is dat ze inwoners van Assen zo min mogelijk raken. Vandaar ook dat het college de budgetten voor werkgelegenheid en minimabeleid ongemoeid laat.

Om ervoor te zorgen dat Assenaren zo weinig mogelijk merken van bezuinigingen kiest het college ervoor om minder in stenen en gebouwen te investeren en voorzieningen overeind te houden. De voorzieningen sluiten aan bij de behoeften van gebruikers en zijn zo veel mogelijk multifunctioneel. Zo wil het college bezuinigen op de huisvesting van de bibliotheek in de wijk maar wel de mogelijkheid blijven bieden om in de wijken boeken te lenen. Dit kan door bibliotheken te koppelen met andere voorzieningen zoals de Brede School.

Op de huisvestingskosten van het ICO wil het college jaarlijks 100.000 euro bezuinigen. Dit kan door een efficiënter gebruik van het huidige gebouw en door het uitvoeren van taken in de wijken. Het college onderzoekt of het mogelijk is activiteiten in de wijken te combineren waardoor een efficiënter gebruik van wijkgebouwen mogelijk wordt. Dit leidt eventueel tot sluiting van sommige wijkgebouwen. Deze maatregel moet een bedrag van 200.000 euro opleveren. De keuze voor breedtesport leidt tot een aangepast ontwerp van het nieuwe wielercentrum. Dit betekent een jaarlijkse bezuiniging van 120.000 euro. Op de nieuwbouw voor het Voortgezet Onderwijs wil het college jaarlijks 620.000 euro besparen. Hiervoor werkt het college een voorstel uit om de beschikbare 30 miljoen euro zo effectief mogelijk in te zetten. Organisaties die geraakt worden door de bezuinigingen zijn inmiddels door het college hierover geïnformeerd.

Uit het overschot op de uitvoering van de Wmo haalt het college met ingang van 2012 jaarlijks een bedrag van 310.000 euro. Dit gaat niet ten koste van voorzieningen. De overige bezuinigingen bestaan vooral uit kleinere maatregelen die bedragen opleveren tussen de 5.000 en 100.000 euro. De bezuinigingen zijn verdeeld over alle beleidsterreinen.

Om het bewegen van kinderen en jongeren te stimuleren stelt het college bij de Voorjaarsnota voor extra geld uit te trekken voor combinatiefunctionarissen. Dit zijn mensen die activiteiten verzorgen voor onder andere Brede School, voortgezet onderwijs en sportverenigingen. Het gaat in totaal om een bedrag van 300.000 euro. De dekking hiervoor zoekt het college mede in de goedkopere uitvoering van de Stadsbroekhal waarover de raad nog een besluit moet nemen.

Dat de gemeente moet bezuinigen was al duidelijk bij de behandeling van de begroting voor 2009. Uit het meerjarenperspectief bleek dat een tekort dreigde voor 2012. Als gevolg van het akkoord tussen VNG en kabinet krijgt de gemeente volgend jaar een miljoen euro minder van het rijk. Door de lage inflatie in de begroting te verwerken en goedkoper geld te lenen compenseert het college deze tegenvaller.
Provincie:
Tag(s):