vrijdag, 27. februari 2009 - 14:09

Atoomstroom moet reclame wijzigen na klacht Greenpeace

Amsterdam

Vrijdagmiddag 27 februari heeft de Reclame Code Commissie besloten dat energieleverancier Atoomstroom niet langer klanten mag misleiden door in haar reclame uitingen te claimen dat kernenergie schoon is. Deze uitspraak is gedaan in de zaak die Greenpeace had aangespannen.

De Commissie oordeelde dat kernenergie inderdaad niet schoon is, omdat alle stappen in de keten radioactieve vervuiling veroorzaken en er levensgevaarlijk kernafval ontstaat dat 240. 000 jaar radioactief is.

Greenpeace had ook geklaagd dat Atoomstroom kernenergie CO2-vrij noemde, omdat bij de productie van kernbrandstof en de bouw van kerncentrales veel CO2-uitstoot komt. Kernenergie veroorzaakt tot 65 procent van de CO2-uitstoot van een gascentrale, over de gehele keten.

Daardoor kan kerncentrale Borssele verantwoordelijk worden gehouden voor de CO2-uitstoot van zo’n 360 duizend auto’s. Kernenergie kan dus nooit het predikaat ‘CO2-vrij’ krijgen. De Commissie oordeelde echter dat omdat kerncentrales bij de opwekking van stroom zelf geen CO2 uitstoten, kernenergie toch CO2-vrij mag worden genoemd.

Ook is de commissie het niet met Greenpeace eens dat indirecte subsidies van de overheid, voor de verzekering van kerncentrales en het honderdduizenden jaren opslaan van het kernafval, als subsidies mogen worden beschouwd. De overheid subsidieert indirect kernenergie omdat zij garant staat voor allerlei niet meegerekende kosten.

Kerncentrales zoals Borssele zijn niet verzekerd voor de schade die kan ontstaan bij een kernramp. Geen enkele verzekeringsmaatschappij wil het risico lopen te moeten betalen voor bijvoorbeeld de gedwongen verhuizing van 300.000 Zeeuwen en het onbewoonbaar worden van half Zeeland.

Als er een ramp gebeurt, betaalt de burger hiervoor via belastingen de rekening. De torenhoge kosten voor honderdduizenden jaren opslag van gevaarlijk kernafval en de ontmanteling van kerncentrales worden in de toekomst ook door de staat gedekt.

“We zijn blij dat door de uitspraak van de Reclame Code Commissie klanten van Atoomstroom nu beter weten waarvoor ze kiezen�, zegt Ike Teuling, campagneleider kernenergie van Greenpeace. “Ze kiezen voor stroom uit het stopcontact die wereldwijd radioactieve vervuiling en onaanvaardbare risico’s veroorzaakt.�
Provincie:
Tag(s):