vrijdag, 12. juni 2009 - 18:59

Australisch bedrijf wil gas winnen in Limburg

Roermond

De Australische onderneming Queensland Gas Company Ltd (QSC) heeft bij het ministerie van Economische Zaken vergunning gevraagd om proefboringen naar steenkoolgas te doen in de provincies Limburg, Noord Brabant, Gelderland en Overijssel. Het ministerie heeft het verzoek gedaan aan Gedeputeerde Staten (GS) om advies inzake het beoogd Limburgs exploitatiegebied.

“Het college van GS heeft besloten een positief advies –met een aantal daaraan verbonden voorwaarden- uit te brengen aan het ministerie�, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Bert Kersten. Het betreft een vergunning voor delen van Noord- en Midden Limburg in het gebied ten noorden van de lijn Posterholt – Meijel.
Provincie:
Tag(s):