woensdag, 25. februari 2009 - 7:11

Avondparkeren in Meppel blijft voorlopig gratis

Meppel

Burgemeester & Wethouders van Meppel hebben dinsdagavond besloten het plan om met ingang van 1 maart in het Centrum van de stad betaald parkeren in de avonduren in te voeren voorlopig te laten varen. Dit betekent dat de oude tijden blijven gelden en alleen op koopavonden tot 21.00 uur moet worden betaald. Ook het gebruik van de parkeergarage van De Keyserstroom blijft ongemoeid.

In het parkeerbeleid dat in 2008 door de Raad is vastgesteld staat dat parkeren in garages en op terreinen moet worden bevorderd. Daarmee kan de overlast en onveiligheid van straatparkeren zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Bij diverse terreinen en garages wordt, zoals veel parkeerders wensen, achteraf betalen ingevoerd.

Het Besluit Parkeren 2009 van Burgemeester & Wethouders van 16 december gaf ruimte om op avonden tot 22.00 uur parkeergeld te vragen. Dat besluit werd genomen om desgewenst snel te kunnen reageren wanneer de parkeeroverlast in woonbuurten om het centrum te groot zou worden als gevolg van het inrichten van parkeerterreinen waar achteraf betaald kan worden.

Deze terreinen worden namelijk afgesloten door een slagboom. Automobilisten die door afsluiting afgeschrikt worden, zouden in woonbuurten kunnen gaan parkeren. De Gemeente zou dan snel kunnen reageren door dit financieel onaantrekkelijk te maken. Omdat deze parkeerterreinen met achteraf betalen er nog nauwelijks zijn is betaling in de avonduren nog niet nodig.

Bovendien wil de Gemeente eerst aan alternatieven werken, dan overleggen met belanghebbenden en pas na afronding van dit proces tot uitvoering van verdere parkeerregulering overgaan. Met het besluit van vandaag houden Burgemeester & Wethouders zich aan deze volgorde.

In een aantal woonbuurten rond het centrum moeten bovendien nog werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat een feitelijk invoeren van een nieuw parkeersysteem nu niet wenselijk is. Ook daarom wordt nu afgezien van het invoeren van betaald parkeren in de vroege avond.

De differentiatie en de wijziging van de tarieven die voor 1 maart is voorzien, gaat wel door.

Burgemeester & Wethouders benadrukken dat het parkeerbeleid van de Gemeente uitgaat van grote investeringen in parkeerruimte. Voor de komende jaren wordt gedacht aan het vergroten van de capaciteit in het centrum met vele honderden plaatsen. Daarvoor zijn grote investeringen nodig die mede door parkeerders betaald moeten worden. De verbetering van de parkeersituatie is nodig om het centrum van Meppel aantrekkelijk te houden voor bezoekers, bedrijven en bewoners.

Parkeren is daarmee één van de onderdelen van de Binnenstadsvisie die begin dit jaar door de Raad is vastgesteld. De binnenstad is daarin beschreven als één van de economische trekkers van de gemeente. Belangrijk voor een groot deel van de werkgelegenheid door de aanwezigheid van veel bedrijven en instellingen. Aantrekkelijk voor bezoekers uit de regio en voor toeristen, maar óók de woonplaats van veel Meppelers. Het reguleren van het parkeren is noodzakelijk om het centrum voor een ieder gezellig en leefbaar te houden.
Provincie:
Tag(s):