maandag, 27. april 2009 - 11:54

Azië: Rotterdamse haven blijft de beste

Rotterdam

De haven van Rotterdam is door de lezers van het blad “Cargonews Asia�, voor de drieëntwintigste opeenvolgende keer uitgeroepen tot beste haven in Europa. Dit meldt havenbedrijf Port of Rotterdam vandaag.

Bovendien werd ECT verkozen tot de beste Europese containerterminal.

Schiphol behaalde de overwinning in de categorieën “beste Europese luchthaven� én “beste Europese luchtvrachtterminal�. De bijbehorende “Asian Freight & Supply Chain Awards� gelden in Azië als een prestigieuze onderscheiding. Dit vooral omdat ze worden toegekend door de gebruikers van logistieke dienstverlening.

Azië-Rotterdam
Rotterdam is verreweg de belangrijkste Europese haven voor lading van en naar Azië. In 2007 werd in Rotterdam 42 miljoen ton (+0%) Aziatische goederen aangevoerd en 30,2 miljoen ton (+26%) naar Azië afgevoerd. Het marktaandeel van Azië in de totale Rotterdamse overslag ligt op 18% (2006: 17% ).

Het gaat om alle denkbare goederen: olie, olieproducten (met name kerosine naar en stookolie van Rotterdam), kolen, mineralen, metalen, palmolie, agrarische grondstoffen, voedsel, auto’s, veel chemische producten en heel veel stukgoed in containers.

Voor de Rotterdamse containersector is Azië sinds 1995 het belangrijkste vaargebied met in 2007, 4,8 miljoen TEU's (containereenheden van 20 voet, +17% t.o.v. 2006), een aandeel van 45% in het Rotterdams totaal.

De constante aanvoer is vooral het saldo van een dalende olieaanvoer (*) en toenemende import van containerlading. In de andere richting neemt containerlading flink toe, “recyclables� maar zeker ook meer machines en consumptiegoederen.

Asian Freight & Supply Chain Awards
De onderscheidingen zijn voor de drieëntwintigste maal toegekend. Cargonews Asia, uitgegeven in Hong Kong, verschijnt eenmaal in de twee weken. Het heeft een oplage van 12.000 exemplaren en is, ook via internet, één van de toonaangevende media in met name het Verre Oosten op het gebied van transport en logistiek.

(*) Het aandeel van Rusland in de aanvoer van ruwe olie neemt sterk toe. Ook is niet uit te sluiten dat een groter deel van de aanvoer van ruwe olie uit het Midden-Oosten statistisch onder Afrika is gaan vallen. Een deel van de olie van VLCC’s die door het Suezkanaal varen wordt namelijk parallel doorgepompt van Rode Zee naar Middellandse Zee en wordt zo aanvoer uit Egypte (2007: 19 miljoen ton)
Provincie:
Tag(s):