woensdag, 10. juni 2009 - 13:53

'Baby' Donna blijft in haar Nederlandse pleeggezin

Utrecht

De pleegmoeder van Donna behoudt de voogdij over het inmiddels 4-jarige meisje Donna en blijft dus in haar pleeggezin.

De ondertoezichtstelling van het kind wordt voor de periode van een jaar verlengd en de pleegouders moeten Donna voor de aanvang van het nieuwe schooljaar informeren over haar biologische vader. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald.

De rechtbank ziet geen reden om de pleegmoeder te ontzetten uit de voogdij en de biologische vader te benoemen tot voogd, zoals deze verzocht had. Sinds het oordeel door Rechtbank en Hof in 2008 is niet gebleken dat de opvoedingssituatie van Donna in haar nadeel is gewijzigd. Donna groeit op in een liefdevolle omgeving en ontwikkelt zich goed, stelt de rechtbank vast.

Onder meer vanwege de strijd tussen de pleegouders en de wensouders en de vele media-aandacht acht de rechtbank verlenging van de ondertoezichtstelling door Bureau Jeugdzorg – dat als onafhankelijke instantie uitsluitend het belang van Donna in het oog kan houden - noodzakelijk. Daarom verlengt de rechtbank deze gezagsbeperkende maatregel tot 6 mei 2010.

De rechtbank heeft eveneens bepaald dat de pleegouders Donna voor de aanvang van het nieuwe schoolseizoen 2009-2010 op de hoogte moeten stellen van haar ontstaansgeschiedenis. De rechtbank vindt het belangrijk dat Donna weet van haar ontstaansgeschiedenis, vóórdat ze dat op school via anderen te horen zou kunnen krijgen.
Provincie:
Tag(s):