maandag, 27. april 2009 - 9:23

Banken moeten intern orde op zaken stellen

Amsterdam

Het vertrouwen in de Nederlandse financiële sector is dramatisch laag. Gemiddeld scoort de sector met 4,9, op een schaal van 0 tot 10, een dikke onvoldoende.

Enige uitzondering hierop is de Rabobank, die een 7,1 scoort. De banken zullen eerst zichtbaar intern orde op zaken moeten stellen voordat ze weer over kunnen tot de orde van de dag en het vertrouwen kunnen herwinnen van hun klanten.

Dat blijkt uit onderzoek van Porter Novelli en Synovate onder ruim 1.000 consumenten. Ondanks het gebrek aan vertrouwen blijft de meerderheid (68%) toch trouw aan hun huidige bank. 15% zegt op dit moment serieus te overwegen naar een andere bank over te stappen. Slechts 1 op de 10 Nederlanders geeft aan momenteel graag voor een bank te willen werken.

Reclame taboe
De meerderheid (74%) van Nederland is van mening dat de banken eerst intern orde op zaken moeten stellen voordat ze zich weer bezighouden met bijvoorbeeld commerciële communicatie richting het publiek.

Reclame is in de ogen van het Nederlandse publiek voorlopig dan ook taboe voor de banken. Zij vinden bovendien dat banken momenteel te weinig communiceren met hun klanten over de mogelijke gevolgen van de crisis voor de bank en de klant. Er is dus nadrukkelijk behoefte aan persoonlijke communicatie.

Vertrouwen in Zalm
Van de topmannen van de banken heeft het Nederlandse publiek het meeste vertrouwen in Gerrit Zalm. Bijna de helft van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat hij een bank succesvol door de crisis zal leiden.

1 op de 3 Nederlanders denkt dat Wouter Bos in staat zal zijn om een bank door de crisis te helpen. Opvallend in dit licht is het feit dat Nederlanders geen waarde hechten aan de aanwezigheid van een bekende topbestuurder. Slechts 17% zegt meer vertrouwen te hebben in een bank die geleid wordt door zo’n bekende topbestuurder.

Vrouwen zijn pessimistischer dan mannen: 35% denkt dat geen enkele bestuurder een bank door de crisis kan helpen tegen 17% bij de mannen.

Kiezen voor zeker
Ondanks renteverlaging kiest het publiek voor zekerheid. De absolute meerderheid zegt (eventueel) beschikbaar geld nu te sparen bij een bank. Ook de optie van het spreiden van geld over spaarrekeningen bij meerdere banken ziet men als een interessante variant.

Tweederde van de respondenten zou beschikbaar geld nu spreiden. Beleggen is op dit moment geen populaire optie. Slechts 18% zegt beschikbaar geld nu te willen beleggen. Lager opgeleiden kiezen er zelfs eerder voor geld nu thuis te bewaren of te besteden aan leuke dingen, zoals vakantie.

Continue tracking
Public Relationsadviesbureau Porter Novelli en marktonderzoekbureau Synovate voeren samen continu onderzoek uit naar naar de beeldvorming van de financiële dienstverleners (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) in Nederland. Dat gebeurt onder een representatieve steekproef van ruim 1000 consumenten van 18 jaar en ouder. Eens per kwartaal doen zij van deze ‘FinanceTracker©’ verslag.

Bij een metaal recyclingverwerkingsbedrijf in de provincie Utrecht ziet men nog eerder winst dan verlies ‘door de bank genomen’. Maandag zullen zo’n 10 grote bankkluizen, die door bezuinigingen overbodig zijn geworden, worden gerecycled.
Categorie:
Tag(s):